Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn
Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn

Birkely Anlægsgartner

Åløkkevej 41

5800 Nyborg

Birkely Anlægsgartner støtter

Telefon   65 36 11 63

info@birkely.dk

Plejeanvisninger

Når vi har udført et stykke arbejde er det vigtig at der efterfølgende følges op med pleje og vedligeholdelse.
Vi har her på siden vedlagt plejeanvisninger for nogle af de typiske anlæg i haven.

 

Rullegræs Birkely Anlægsgartner Fyn
Rullegræs Birkely Anlægsgartner Fyn

Rullegræs

Rullegræs tåler let færdsel lige efter udlægning, men bør have mest mulig ro de første 2-3 uger for at sikre en god etablering.

Hent plejeanvisning om rullegræs

Efter udlægning af rullegræs vil plejen typisk omfatte:

 1. Vanding

  Rullegræs skal holdes fugtig, indtil græsmåtterne er groet fast. Vanding 1. gang lige efter udlægning. Den følgende tid skal der, selvfølgelig afhængig af naturlig nedbør, vandes med 2 til 3 dages mellemrum. I solrige perioder lige efter udlægning skal man være meget opmærksom på vanding, også evt. midt på dagen, når solen er værst. Ellers bør vandingen ske som en gennemvanding med 15-20 mm vand. Efterhånden som græsset gror fast øges vandingsintervallerne. Når græsset er groet helt fast, er det kun nødvendigt evt. at vande i helt tørre perioder.
 2. Gødskning

  Efter 3 uger kan græssets vækst stimuleres med en plænegødning, ca. 2,5 kg pr. 100 m2. Herefter kan den årlige gødskning udføres som f.eks. 3 årlige gødskninger i april, juli og september, hvor der gives samme dosering af en plænegødning. Klippes græsset med opsamler, kan der øges til 5 gødskninger i vækstsæsonen.
 3. Klipning

  Græsset klippes 1. gang ca. 1 uge efter udlægning. Herefter klippes græsset efter behov. Ved ca. 5 cm højde klippes ned til 3 cm, aldrig kortere. Klip ikke mere end 1/3 af græshøjden i én klipning. I meget tørre perioder bør klippehøjden øges lidt.
 4. Verikalskæring

  Der må tidligst vertikalskæres efter 2 måneder. Herefter udføres vertikalskæringer bedst i april/maj eller august/september.
 5. Mos

  Mos i græs er et symptom på græs der trives dårligt. Dette ses hyppigst på fugtige og skyggefulde steder. Generelt forebygges mosdannelse bedst ved at holde en velplejet plæne, hvor græsset trives optimalt. Dvs. gødskning og regelmæssige klipninger, hvor græsset ikke klippes for kort (dette svækker græsset). Årlige vertikalskæring eller plæneluftninger kan desuden forbedre græssets vækstbetingelser og begrænse mosdannelsen. Er der tale om sur jord (lavt reaktionstal), gives der kalk. Mos kan kortvarigt bekæmpes med en blanding af 3 kg svovlsur ammoniak og 1 kg. jernvitriol opblandet i fint sand. Dette rækker til 100 m2. Udbringes bedst om morgenen på dugvådt græs, og hvor der forventes sol i løbet af dagen. Det visne mos rives efterfølgende sammen.
 6. Skadedyr og sygdomme

  For at forebygge svampesygdommen sneskimmel i græs, bør der i efteråret rives græsafklip og blade sammen, så plænen får luft. Der kan efter udlægning af rullegræs fremkomme en lille brun svamp (høsletsvamp), der stammer fra den udlagte tørv. Svampen er uskadelig og forsvinder i takt med klipning af græsset. I græsset kan der også komme skadelige insekter af f.eks. stankelbenslarver eller gåsebillelarver. Disse lever af græsrødder og kan lave betydelige skader, især på lette jorder. Bekæmpes specifikt med kemiske bekæmpelsesmidler.