• Rullegræs
 • Sået græs
 • Belægninger
 • Nyplantninger

Belægninger

Efter anlæg af faste belægninger er det vigtigt at foretage en løbende vedligeholdelse. Ellers nedbrydes belægningens bæreevne på længere sigt, samtidig med at udseendet forringes.

Vedligeholdelse af belægninger vil omfatte:

 1. Fuger

  Tætte fuger er med til at binde belægningsstenene sammen og hindre nedtrængende vand, der vil kunne ødelægge bæreevnen. Fejning samt vejr og vind fjerner løbende det øverste fugemateriale. Dette bør efterfyldes med 0-4 mm bakkesand, søsand eller stenmel. Samlinger af muld, snavs m.m. bør fejes op og fugerne efterfyldes.
 2. Saltning

  Saltning om vinteren er med til at nedbryde belægningssten. Bør begrænses til et minimum eller alternativt anvende grus.
 3. Lunker

  Lunker er sætninger i belægninger, der kan skyldes indvoksende trærødder, for stor trafikbelastning eller sætninger i kloakrør eller bærelag. Lunker bør hurtigst mulig oprettes så vandsamlinger undgås. Disse vandsamlinger vil nemlig samle urenheder, alger og mos og stående vand, som trænger ned i bærelaget, vil sænke belægningens bæreevne.
 4. Ukrudt

  Ukrudt i fugerne skal bekæmpes. De fremmer nedbrydningen af belægningens udseende og bæreevne ved at vokse ned i fugerne og samle jord og skidt. En hyppig og regelmæssig indsats med gasbrænder (mens ukrudtet er småt) er en overkommelig måde at holde sin belægning på. Trækkes større ukrudt op af fuger er det vigtig at efterfylde fugerne så disse holdes "forseglede" med fugemateriale.
 5. Rengøring

  Belægninger vil med tiden blive lidt mørkere pga. afsætninger af organiske og uorganiske urenheder fra luften samt gummi fra dæk. Dette problem kan reduceres ved regelmæssige fejninger samt eventuel rengøring med et rengøringsmiddel. Højtryksrensning bør anvendes med forsigtighed. Forkert anvendt kan fugematerialet hvirvles op og belægningens overflade ødelægges, så denne bliver mere ru. Hermed bliver det lettere modtagelig for skidt, alger og mos der kan sætte sig i ujævnhederne. Anvendes højtryksrensning skal det ske med en maksimal vinkel på 30 grader i forhold til belægningen og ved moderat tryk.
 6. Spild

  Fastklæbet tyggegummi kan opblødes med kloroform og skarves af. Frisk spildt olie suges op med papir, savsmuld eller klud. Olie der er trængt ned i stenene, kan afrenses med sulfo og varmt vand ligesom motorrens er anvendeligt.

 Hent plejeanvisning om belægninger

Belægning Birkely Anlægsgartner Fyn Belægning Birkely Anlægsgartner Fyn Belægning Birkely Anlægsgartner Fyn
Belægning Birkely Anlægsgartner Fyn Belægning Birkely Anlægsgartner Fyn Belægning Birkely Anlægsgartner Fyn
logo
Nyborg
Hovedafdeling / postadresse
Birkely A/S · Åløkkevej 41 · 5800 Nyborg
Odense
Birkely A/S · Cikorievej 28 · 5220 Odense SØ
Middelfart
Birkely A/S · Langelandsvej 15 · 5500 Middelfart