• Rullegræs
 • Sået græs
 • Belægninger
 • Nyplantninger

Sået græs

Græs sås bedst i august/september. Alternativt en forårssåning til medio maj. En sået græsplæne kan først forventes at være slidstærk efter én hel vækstsæson.

Plejen af nysået græs vil i de kommende år kunne omfatte:

 1. Vanding

  Nysået græs bør generelt ikke kunstvandes på grund af risikoen for at vand, sammen med græsfrø, samles i lavninger. Tillige giver kunstvanding jorden en hård skorpe, der påvirker spiringen negativt. Men fugtighed i jorden er en forudsætning for, at græsfrøene spirer. Så skal der vandes i længerevarende tørre perioder, skal det ske med fin forstøvning.
 2. Fremspiring

  Græsset fremspirer, afhængig af sort og fugtighed, efter 1-4 uger. En noget uens fremspiring kan sjældent undgås. Bare pletter kan evt. skyldes vandmangel eller at frøene er blæst væk. Evt. huller løsnes let i de øverste centimer med en rive, hvorefter der nysås.
 3. Ukrudt

  Der er helt normalt, at der efter såning fremspirer en mængde ukrudtsarter sammen med græsset. De fleste er enårige arter der forsvinder i takt med at græsset vokser til og klippes. Enkelte større og aggressive arter kan luges væk i starten. En egentlig sprøjtning med ukrudtsmidler må tidligst foretages 3-4 måneder efter såning.
 4. Gødskning

  Når græsset er vel fremspiret og tæt i væksten stimuleres med en plænegødning, ca. 2,5 kg pr. 100 m2. Herefter kan den årlige gødskning udføres som f.eks. 3 årlige gødskninger i april, juli og september, hvor der gives samme dosering af en plænegødning. Klippes græsset med opsamler, kan der øges til 5 gødskninger i vækstsæsonen.
 5. Klipning

  Græsset klippes 1. gang ved ca. 6 cm græshøjde. Herefter klippes græsset efter behov. Ved ca. 5 cm højde klippes ned til 3 cm, aldrig kortere. Klip ikke mere end 1/3 af græshøjden i én klipning. I meget tørre perioder bør klippehøjden øges lidt.
 6. Verikalskæring

  Der må tidligst vertikalskæres efter 1. vækstsæson. Herefter udføres vertikalskæringer bedst i april/maj eller august/september.
 7. Mos

  Mos i græs er et symptom på græs, der trives dårligt. Dette ses hyppigst på fugtige og skyggefulde steder. Generelt forebygges mosdannelse bedst ved at holde en velplejet plæne, hvor græsset trives optimalt. Dvs. gødskning og regelmæssige klipninger, hvor græsset ikke klippes for kort (dette svækker græsset). Årlige vertikalskæring eller plæneluftninger kan desuden forbedre græssets vækstbetingelser og begrænse mosdannelsen. Er der tale om sur jord (lavt reaktionstal), gives der kalk. Mos kan kortvarigt bekæmpes med en blanding af 3 kg svovlsur ammoniak og 1 kg. jernvitriol opblandet i fint sand. Dette rækker til 100 m2. Udbringes bedst om morgenen på dugvådt græs, og hvor der forventes sol i løbet af dagen. Det visne mos rives efterfølgende sammen.
 8. Skadedyr og sygdomme

  For at forebygge svampesygdommen sneskimmel i græs, bør der i efteråret rives græsafklip og blade sammen, herved får plænen luft. I græsset kan der også komme skadelige insekter af f.eks. stankelbenslarver eller gåsebillelarver. Disse lever af græsrødder og kan lave betydelige skader, især på lette jorder. Bekæmpes specifikt med kemiske bekæmpelsesmidler.

 Hent plejeanvisning om sået græs

Såning af græs Birkely Anlægsgartner Fyn
Såning af græs Birkely Anlægsgartner Fyn
logo
Nyborg
Hovedafdeling / postadresse
Birkely A/S · Åløkkevej 41 · 5800 Nyborg
Odense
Birkely A/S · Cikorievej 28 · 5220 Odense SØ
Middelfart
Birkely A/S · Langelandsvej 15 · 5500 Middelfart