Håndtering af regnvand

Bliver din kælder oversvømmet efter kraftig regn? Eller bliver græsplænen omdannet til en uønsket sø? Løber kloakken over, fordi den er underdimensioneret? Så overvej at løse problemet med lokal afledning/nedsivning af regnvand.

Haveejerne spiller en vigtig rolle, når det gælder om at undgå oversvømmelser efter heftig regn. Intelligente haver kan opsamle regnvand, så det bliver forsinket på vej til kloakken eller slet ikke belaster kloaksystemet. Regnvand bør desuden betragtes som en ressource, der kan give flotte kreative haver.

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand.

LAR i Danmark Pjece om LAR

Inden man går i gang med at koble tagvandet mv. fra kloakken, lave regnbede, faskiner, søer mv. i sin have, kan det anbefales at tage en snak med Birkely Anlægsgartner.

Vi kender reglerne, muligheder og begrænsninger på området samt kan hjælpe med til at vurdere om jorden er egnet til nedsivning mv. og give forslag til kreative løsninger.

65 36 11 63

Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn
Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn Birkely Anlægsgartner din anlægsgartner på Fyn
logo
Nyborg
Hovedafdeling / postadresse
Birkely A/S · Åløkkevej 41 · 5800 Nyborg
Odense
Birkely A/S · Cikorievej 28 · 5220 Odense SØ
Middelfart
Birkely A/S · Langelandsvej 15 · 5500 Middelfart